Čištění spalinových cest

Nabízíme kompletní kominické služby v Moravskoslezském kraji

Čištění komína:

Způsob čištění spalinové cesty

Čištění spalinových cest funguje na základě odstranění nečistot, usazenin a pevných látek ze spalinové cesty nahromaděných v půdici komínového průduchu.

Postup kontroly komína:

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením:

  1. toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
  2. toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
  3. zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
  4. spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
  5. zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  6. jejího stavebně technického stavu a
  7. toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.