Vymazávání komínů

Nabízíme kompletní kominické služby v Moravskoslezském kraji

ODKUD PŘIŠLO VYMAZÁVÁNÍ KOMÍNŮ?

Moderní technologie vymazávání komínů KERATECH k nám přišla ze skandinávských zemí kde zejména ve Švédsku tuto techniku používají více jak 40 let.

Vymazávání komínů touto metodou je vhodné zejména pro cihlové domy. Během let dochází k degradaci zdiva a pojiva působením látek obsažených ve spalinách, což způsobuje drolení zdiva a únik spalin.

VÝHODY VYMAZÁVÁNÍ KOMÍNŮ PROTI FRÉZOVÁNÍ

V dnešní době se nejvíce používájí nerezové vložky pro obnovu komínů. Aby je bylo možné použít je ovšem třeba komín ofrézovat. Tento postup vyžaduje odebrání až 1/3 zdiva, aby bylo možné do komínu vložku vsunout. Frézování komínů není navíc vždy možné využít – např. v situaci kdy se jedná o víceprůdochový komín nebo je nutné frézování provést přes několik podlaží. Navíc je frézování komínu hlučné a také prášivé. V případě starého komínu hrozí nebezpečí proražení stěny komínu.

Technologie vymazávání komínů KERATECH oproti frézování představuj šetrnou moderní metodu obnovy komínů. Ještě před aplikací se komín důkladně strojově vyčistí a poté se do průduchu shora vlévá speciální směs se skelnými vlákny KERATECH. Tažením tlakové ucpávky se v komínovém průduchu vytvoří velice pevné pouzdro, které je mrazuvzdorné, odolné vůči působení spalin a má nasákavost srovnatelnou s keramickými vložkami.

Záruka na vymazání komínu je 10 let.