Revize komínů

Nabízíme kompletní kominické služby v Moravskoslezském kraji

Revize komínů nebo-li revize spalinové cesty je upravena Nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „Nařízení“), a to konkrétně § 5 tohoto Nařízení.

Kdo je oprávněn provádět revizi komína?

Revizi komína a spalinových cest může provádět pouze odborník s živnostenským oprávněným a musí být také revizním technikem, specialistou bezpečnosti práce nebo také revizním technikem spalinových cest.

Jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí komína?

Kontroly spalinových cest jsou prováděny pravidelně v nařízeném časovém intervalu. Revize spalinových cest se provádí jednorázově při situacích vyhraněných v Nařízení.

Kdy je nutné provést revizi komínů?

Před tím, než je spalinová cesta uvedena do provozu.
Při každé stavební úpravě komína
Při změně druhu paliva spalinové cesty
Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
V případě požáru komínu
V případě nalezení trhlin ve spalinové cestě